Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie a dokumentácia

Od   roku   2015   je   zavedená   povinnosť   viesť   transferovú   dokumentáciu   už   aj   pre   všetky   tuzemské daňové   subjekty,   ktoré   vykonávajú   transakcie   medzi   závislými   osobami.   Za   závislú   sa   považuje osoba blízka alebo ekonomicky, personálne a inak prepojená. Transferová    dokumentácia    sa    vyhotovuje    ku    každej    transakcii    zvlášť    (pozor    –    to    neznamená automaticky   ku   každej   vydanej   faktúre)   a   jej   cieľom   je   vysvetliť,   či   cena   za   ktorú   transakcia   medzi závislými   osobami   prebehla   (napr.   cena   za   prenájom   alebo   nákup)   je   taká   istá   aká   by   bola   cena medzi    nezávislými    osobami.    Transferovú    dokumentáciu    si    od    Vás    môže    kedykoľvek    vypýtať daňový   úrad   a   zo   zákona   máte   15   dní   na   to,   aby   ste   ju   doložili.   Táto   lehota   sa   nedá   predĺžiť   ani   po dohode   so   správcom   dane.   Za   nevypracovanie   dokumentácie   môže   byť   uložená   pokuta   3.000,- EUR a to aj opakovane (dokumentáciu ale musíte predložiť aj po zaplatení pokuty). Príklady:   1.    Spoločnosť    XY    s.r.o.    má    majetkový    podiel    v    spoločnosti    ABX    s.r.o.    Transakcie    medzi    nimi (pôžičky,   kúpa,   predaj,   nájom   a   pod.)   musia   byť   doložené   transferovou   dokumentáciou,   pretože ide o dva ekonomicky prepojené subjekty. 2.    Pán    Andrej    H.    je    konateľom    v    dvoch    obchodných    spoločnostiach.    Ide    tu    o    personálne prepojenie    týchto    spoločností,    preto    transakcie    medzi    nimi    musia    mať    v    prípade    kontroly doloženú transferovú dokumentáciu.  Naša    spoločnosť    vypracováva    transferovú    dokumentáciu    skrátenú,    základnú    aj    úplnú (pomôžeme   Vám   určiť,   ktorý   typ   potrebujete)   a   to   v   súčinnosti   s   naším   daňovým   porad- com.   V   rámci   konzultácie   Vám   vieme   poradiť   ako   sa   vyvarovať   podozrivých   tranzakcií,   na čo sa zameriava daňová kontrola a ako optimalizovať svoje daňové správanie.  

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
CENOVÁ PONUKA Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez on-line formulár
NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV VÁM VYPRACUJEME KOMPLETNÚ ZÁKLADNÚ DOKUMENTÁCIU
Cena * 990,- EUR
ZÁKLADNÁ TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA
NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV VÁM VYPRACUJEME KOMPLETNÚ SKRÁTENÚ DOKUMENTÁCIU
ÚPLNÁ TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA
NA ZÁKLADE KONZULTÁCIÍ A DODANÝCH PODKLADOV VÁM VYPRACUJEME KOMPLETNÚ ÚPLNÚ TRANSFEROVÚ DOKUMENTÁCIU
Cena * 1.990,- EUR
Cena od * 3.990,- EUR
SKRÁTENÁ TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA
ON-LINE FORMULÁR ON-LINE FORMULÁR POŠLITE E-MAIL POŠLITE E-MAIL VOLAJTE: +421 944449494 
Pokiaľ sami neviete určiť, či sa na Vašu určitú transakciu vzťahuje povinnosť transferového oceňovania, obráťte sa na nás a my Vám ju zadarmo posúdime.    
ČLÁNOK Pokuty v súvislosti s transferovým oceňovaním
UK Mirror Site EU Mirror Site
* Cena nie je konečná, môže sa upraviť ( / ) v závislosti od zložitosti prípadu.