Sv. Vincent a Grenadíny

Naše služby na SVG

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Limited Liability Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 0% Daň z príjmu fyzických osôb: 0 % Zrážková daň:  neexistuje DPH: 0% pre medzinárodné obchodné spoločnosti (sú vyňaté z daňového systému) Spoločnosti   na   SVG   neplatia   žiadne   dane   bez   ohľadu   na   zisk,   povinne   ale   platia   ročný   poplatok   štátu   vo fixnej výške. Ukončenie podnikania: 1.   výmazom   z obchodného   registra,   ktorému   predchádza   buď   žiadosť   o   zrušenie   a   výmaz   spoločnosti alebo nezaplatenie ročného poplatku 2. predaj /postúpenie spoločnosti Účtovníctvo: obchodné spoločnosti nie sú povinné viesť účtovníctvo Publicita   údajov   o spoločnosti:   údaje   o spoločnosti   vrátane   údajov   o riaditeľoch   a spoločníkoch   nie   verejne   dostupné   v žiadnom   registri   a   štát   SVG   nevydáva   tieto   informácie   žiadnej   vláde   ani   finančným   a medzinárodným   autoritám.   Anonymita   spoločnosti   je   možná   využitím   inštitútu   dosadeného   riaditeľa alebo spoločníka, tzv. nominees  (viacej viď FAQ ) . Bankový účet: pre SVG spoločnosti je možné otvorenie bankového účtu v karibskej alebo českej banke. Výhody SVG jurisdikcie: jedna z najlacnejších offshore destinácii SVG   má   jeden   z   najprísnejších   zákonov   na   ochranu   dôverných   informácii   na   svete   (medzi   tieto informácie zákon radí všetky údaje o vlastníkoch a riaditeľoch spoločnosti) navyše   SVG   neuzavrel   žiadnu   medzinárodnú   dohodu,   z   ktorej   by   mu   vznikla   povinnosť   výmeny informácii offshore jurisdikcia s excelentnou politickou stabilitou SVG    ponúka    k    dispozícii    množstvo    bánk    vrátane    pobočiek    medzinárodných    bánk    (napr. Scotiabank) v   SVG   neplatí   zákaz   reťazenia,   t.j.   spoločnosť,   ktorá   má   len   jedného   spoločníka,   môže   byť   jediným zakladateľom ďalšej spoločnosti výhodná jurisdikcia pre obchodovanie s krajinami mimo EÚ Ďalšie služby: Komplexné poradenstvo Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Služby prekladateľov a tlmočníkov Služby nominees (viacej viď FAQ) Virtuálna kancelária - len pre nami založené spoločnosti (viacej viď FAQ) Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Preposielanie pošty kamkoľvek na svete Firemné pečiatky Ďalšie informácie: Prečítajte si priloženú brožúru o obchodných spoločnostiach na SVG.  ( PDF - otvorenie ) Prečítajte si všeobecný článok o podnikaní cez offshore spoločnosti. ( PDF - otvorenie ) Pokračovanie článku z titulnej stránky: Štát   Svätý   Vincent   a   Grenadíny   sa   vo   všeobecnosti   považuje   za   off-shore   krajinu.   Je   to   malá   krajina   v Karibskom   mori,   ktorá   sa   rozprestiera   na   väčšom   ostrove   Svätý   Vincent   a   na   32   malých,   zväčša neobývaných,    ostrovoch    Grenadíny.    Krajina    získala    svoju    nezávislosť    v    roku    1979    a    má    stabilný politický a hospodársky systém, je členom British Commonwealth.

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
INFORMÁCIE O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH NA SVG PDF FORMÁT - OTVORENÝ PÁR SLOV O OFF-SHORE SPOLOČNOSTIACH PDF FORMÁT - OTVORENÝ CENNÍK SLUŽIEB NA SV. VINCENTE Cenník je dostupný len v našom dátovom úložisku (cloud)
UK Mirror Site EU Mirror Site