Slovenská republika

Naše služby v Slovenskej republike

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným Jednoduchá spoločnosť na akcie Akciová spoločnosť Komanditná spoločnosť Verejná obchodná spoločnosť Živnosť Družstvo - aj európske Občianske združenie Nezisková organizácia Ktorý   typ   spoločnosti   je   pre   Vás   najvhodnejší   a podrobné   informácie   o nich   si   môžete   prečítať   v našich Článkoch  alebo Otázkach a odpovediach . Služby pre dopravcov: Zápis    a    zmeny    údajov    podnikateľov    -    dopravcov    v    obchodnom    registri.    Táto    povinnosť    dopravcovi priamo vyplýva z §5 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 21% Daň   z príjmu   fyzických   osôb:    19   %   z   tej   časti   základu   dane,   ktorá   nepresiahne   176,8-násobok   sumy životného minima 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne túto sumu. Zrážková   daň:   35%   z   platieb   poukazovaných   subjektom   v   štátoch,   s   ktorými   SR   nemá   podpísanú   dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia ( zoznam zmlúv nájdete tu ). DPH sadzba: základná 20 % Registrácia k DPH : Povinná   -   pri   dosiahnutí   obratu   za   posledných   12   kalendárnych   mesiacov   49   790   €. Dobrovoľná – vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo výške určenej daňovým úradom. Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza konkurz alebo likvidácia spoločnosti 2.    spoločnosť    bude    mať    právneho    nástupcu,    t.j. predaj    firmy,    splynutie/zlúčenie    alebo    rozdelenie obchodných spoločností  Účtovníctvo: povinné vrátane daňového priznania Publicita   údajov   o spoločnosti:    údaje   o spoločnosti   vrátane   údajov   o konateľoch   a spoločníkoch   verejne dostupné v obchodnom registri. Anonymita spoločnosti nie je možná. Bankový    účet:     pre    slovenské    spoločnosti    nie    je    otvorenie    bankového    účtu    v slovenskej    banke problémom,   ak   má   spoločnosť   aspoň   jedného   slovenského   konateľa.   Slovenským   spoločnostiam   je možné   bez   problémov   otvoriť   aj   bankové   účty   v iných   krajinách,   napr.   Česká   republika,   Cyprus,   Sv. Vincent a Grenadíny. Ďalšie služby: Úschova dôverných dokumentov Registračné sídlo: Bratislava, Štúrovo, Nána Virtuálna kancelária Komplexná správa spoločnosti Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Služby prekladateľov a tlmočníkov Vymáhanie pohľadávok Asistencia pri katastrálnom konaní

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA ZAHRANIČNEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU ČLÁNOK DRUŽSTVO AKO ALTERNATÍVA K OBCHODNÝM SPOLOČNOSTIAM ČLÁNOK CENNÍK SLUŽIEB NA SLOVENSKU Cenník je dostupný len v našom dátovom úložisku (cloud)
UK Mirror Site EU Mirror Site