Rumunsko

Naše služby v Rumunsku

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným (SRL) Akciová spoločnosť (SA) Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb:   16% Daň z príjmu fyzických osôb:  16% Zrážková daň:  neexistuje DPH   sadzba:   Základná   sadzba   je   19%,   ostatné   sadzby   vo   výške   5%   a   9%   sú   určené   pre   vybraný   tovar (napr. potraviny, reštaurácie) Registrácia   k   DPH:    Povinná   -   pri   prekročení   ročného   obratu   65.000,-   EUR.   Dobrovoľná   –      registračný proces   je   veľmi   zložitý,   žiadateľ   musí   spĺňať   množstvo   kritérií   a   okrem   iného   miesto   skutočného výkonu činnosti musí byť v Rumunsku Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza likvidácia alebo konkurz 2.   spoločnosť   bude   mať   právneho   nástupcu,   t.j. predaj   firmy,   splynutie/zlúčenie   alebo   rozdelenie obchodných spoločností Účtovníctvo: povinné Publicita    údajov    o spoločnosti:    informácie    v    obchodnom    registri    o    spoločnosti    sú    verejne dostupné. Služby “nominees” (viacej viď FAQ ) v Rumunsku neposkytujeme. Bankový   účet:    možnosť   otvorenia   bankového   účtu   v rumunskej   banke   (pri   založení   spoločnosti   je   to povinnosť) ale aj v niektorých členských štátoch EÚ alebo v karibskej oblasti. Výhody rumunskej jurisdikcie: Nízke daňové zaťaženie Rýchly ekonomický rast celej krajiny Vďaka   lacnej   ale   profesionálnej   pracovnej   sile   a strategickej   geografickej   pozícii   je   výhodnou krajinou pre investovanie Silná ochrana duševného vlastníctva - patentov, dizajnov, ochranných známok... Ďalšie služby: Preberanie a preposielanie pošty Vybavenie trvalého pobytu v Rumunsku ako aj sociálneho a zdravotného poistenia Poradenstvo pri DPH registrácii Zabezpečenie notára, prekladateľa aj tlmočníka Komplexné poradenstvo Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Zabezpečenie vhodnej nehnuteľnosti pre výrobu alebo obchod Virtuálna kancelária (viacej viď FAQ ) - poskytujeme len spolu s účtovníctvom

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
INFORMÁCIE O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH V RUMUNSKU PDF FORMÁT - OTVORENÝ OBCHODNÝ REGISTER RUMUNSKA(Vyžaduje sa registrácia) CENNÍK SLUŽIEB V RUMUNSKU Cenník je dostupný len v našom dátovom úložisku (cloud)
UK Mirror Site EU Mirror Site