Maďarsko

Naše služby v Maďarsku

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným (Kft) Akciová spoločnosť (Rt. NyRt, ZRt) Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb:   9% (novinka od roku 2017) Daň z príjmu fyzických osôb:  podnikateľ 9% (novinka od roku 2017) Zrážková daň:  na platby faktúr do tretích štátov - neexistuje DPH   sadzba:   Základná   sadzba   je   27%,   ostatné   sadzby   vo   výške   5%   (mlieko,   vajcia   atď.)   a   18%   (verejné stravovanie, internetové služby atď) Registrácia   k   DPH:    Povinná   -   pri   prekročení   ročného   obratu   8   mil.   HUF,   dobrovoľná   –   hocikedy   v priebehu   podnikania.   Je   možné   požiadať   už   aj   pri   založení,   teda   po   zápise   do   OR   spoločnosť   už   bude registrovaná ako platca DPH. Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza likvidácia alebo konkurz 2.   spoločnosť   bude   mať   právneho   nástupcu,   t.j. predaj   firmy,   splynutie/zlúčenie   alebo   rozdelenie obchodných spoločností Účtovníctvo: povinné, Publicita    údajov    o spoločnosti:    informácie    v    obchodnom    registri    o    spoločnosti    sú    verejne dostupné. Služby “nominees” (viacej viď FAQ ) v Maďarsku neposkytujeme. Bankový   účet:    možnosť   otvorenia   bankového   účtu   v maďarskej   banke   ale   aj   v niektorých   členských štátoch EÚ alebo v karibskej oblasti. Výhody maďarskej jurisdikcie: Nízke daňové zaťaženie Rýchly ekonomický rast krajiny Vďaka strategickej geografickej pozícii je výhodnou krajinou pre investovanie Ďalšie služby: Preberanie a preposielanie pošty Vybavenie trvalého pobytu v Maďarsku ako aj sociálneho a zdravotného poistenia Zabezpečenie služieb advokáta, notára, daňového poradcu, prekladateľa aj tlmočníka Komplexné poradenstvo Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Virtuálna kancelária - poskytujeme len spolu s účtovníctvom (viacej viď FAQ ) Outsourcingové služby - ďalšie informácie tu   Ďalšie informácie: Spoločnosti v Maďarsku zakladajú výlučne naše partnerské advokátske kancelárie.

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
NAŠE OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY V MAĎARSKU (PREVÁDZKA WEBSHOPU, PODPORA) OBCHODNÝ REGISTER MAĎARSKA CENNÍK SLUŽIEB V MAĎARSKU  Cenník je dostupný len v našom dátovom úložisku (cloud)
UK Mirror Site EU Mirror Site