Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie a správa Vašich pohľadávok

V   súčasnosti   je   vo   svete   obchodu   bohužiaľ   bežné   neskoré   platenie   faktúr,   ktoré   často   prechádza až   do   úplnej   snahy   vyhnúť   sa   ich   úhrade.   Každý   podnikateľ   vie,   aké   nepríjemnosti   spôsobuje vymáhanie   pohľadávok.   Od   prvotného   konfliktu,   keď   začína   byť   zrejmé,   že   dlžník   sa   iba   vyhovára až   po   podanie   žaloby   na   súd,   je   celý   proces   sprevádzaný   množstvom   administratívy,   upomienok, vyjednávania   a   na   konci   nie   je   isté,   či   vôbec   niečo   dostanete   naspäť.   Nie   je   ojedinelé,   že   dlžník   sa jednoducho zbaví firmy alebo predstiera, že nemá dosť majetku aby vyrovnal Vašu pohľadávku.   Preto   aj   v   týchto   veciach   pomáhame   našim   klientom.   Okrem   dodania   faktúr,   na   ktoré   sa   dlžoba vzťahuje    už    nemusia    riešiť    žiadne    iné    veci.    Preštudujeme    si    prípad,    vypracujeme    výzvy    na zaplatenie,   pokusy   o   zmier   a   ostatné   dokumenty,   skontaktujeme   sa   s   dlžníkom   a   pokiaľ   nedôjde k   dohode,   zabezpečíme   platobný   rozkaz   na   súde   aj   následne   odovzdanie   veci   exekútorovi.   Aby nedošlo   k   tomu,   že   sa   Vaša   pohľadávka   nakoniec   ukáže   ako   nevymožiteľná,   pretože   dlžník   nemá majetok   alebo   ho   zatajuje,   spolupracujeme   s   agentúrou   špecializovanou   na   zisťovanie   informácii o   platobnej   schopnosti,   majetkových   pomeroch   a   ďalších   dôležitých   informácií   nevyhnutných   na dosiahnutie cieľa. Náš    strategický    partner,    spoločnosť    7xx    s.r.o.    z    Martina    ( www.7xx.sk ),    je    držiteľom    licencie detektívnej   (aj   strážnej)   služby   a   teda   zo   zákona   oprávnený   získavať   informácie   o   fyzických   aj právnických     osobách,     vyhľadávanie     majetku,     vypátranie     osôb     za     účelom     kontaktu     alebo doručenia   listových   zásielok   a   celkové   obstaranie   potrebných   informácii   a   to   spôsobmi,   ktoré bežný   človek   nemá   k   dispozícii.   Vie   riešiť   mimosúdne   dohody   medzi   veriteľom   a   dlžníkom,   hľadá riešenie,   kedy   dlžník   nedisponuje   žiadnym   majetkom   s   cieľom   zabezpečiť   pohľadávku   veriteľa.   Ak máte   pocit,   že   Vás   dlžník   oklamal,   snaží   sa   zavádzať   a   naťahovať   čas,   aby   sa   zbavil   zodpovednosti na   plnenie,   alebo   sa   inak   správa   podozrivo,   naša   partnerská   agentúra   preverí   pravdivosť   jeho tvrdení,    alebo    prípadné    podozrenie    zo    spáchania    protiprávnej    činnosti,    zabezpečí    dôkazy    a zastupovanie Vás ako poškodenej strany v príslušnom konaní. Takto   získané   informácie   sú   plnohodnotným   dôkazovým   materiálom   v   súdnom   konaní   alebo   v konaní pred správnym orgánom.

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
CENOVÁ PONUKA Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez on-line formulár
UK Mirror Site EU Mirror Site