Zoznam článkov

Články podľa dátumu zverejnenia:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoznam článkov podľa jednotlivých tém:

2017/06/14 Čo skrýva názov Declaration of trust, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?   2017/06/10 Kedy sa môže vyplatiť zisk medzi spoločníkov?  2017/05/27 Ako správne zaregistrovať prevádzkareň  2017/05/11 Nové upomínacie konanie má byť rýchlejšie ako platobný rozkaz  2017/04/26 Skončí ministerstvo spravodlivosti SR s bielymi koňmi ?   2017/03/20 Cezhraničné podnikanie  2017/03/17 Apostila – kedy je potrebná a ako ju vyžiadať   2017/02/22 Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti  2017/02/10 Riešenie pre internetové firmy (internet-based companies)  2017/01/05 Akú formu podnikania si zvoliť ?  2017/08/17 Pokuty v súvislosti s transferovým oceňovaním  2017/07/06 Rezervný fond spoločnosti s ručením obmedzeným 2017/06/28 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy  2017/06/15 Vierohodnosť elektronickej faktúry  2017/06/14 Čo všetko sa považuje za platnú elektronickú faktúru?  2017/06/12 Protokol z daňovej kontroly vs. dodatok k nem 2017/03/24 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ)  2017/03/03 Zmena obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným   2017/03/01 Koľko s.r.o. môže vlastniť jedna osoba - komparácia podľa českého a slovenského práva  2017/02/25 Zmena sídla spoločnosti  2017/02/18 Organizačná zložka spoločnosti  2017/02/09 Družstvo ako alternatíva k obchodným spoločnostiam   2016/12/22 Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti  2017/04/28 Jednotný register všetkých bankových účtov v Českej republike  2017/04/18 Nepriznali Vám poistné plnenie? Máte problém s nebankovkou?      2017/03/20 Základné informácie o akciách   2017/03/13 Ako postupovať, keď finančné inštitúcie porušujú Vaše práva?  2017/02/23 Nová povinná evidencia v Českej republike    2017/03/14 Ochranné známky   2017/06/06 Nové pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ   2017/02/20 Osobný bankrot môže pomôcť   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2017/08/17 Pokuty v súvislosti s transferovým oceňovaním  2017/07/06 Rezervný fond spoločnosti s ručením obmedzeným 2017/06/28 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy  2017/06/15 Vierohodnosť elektronickej faktúry  2017/06/14 Čo všetko sa považuje za platnú elektronickú faktúru?  2017/06/14 Čo skrýva názov Declaration of trust, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?   2017/06/12 Protokol z daňovej kontroly vs. dodatok k nemu 2017/06/10 Kedy sa môže vyplatiť zisk medzi spoločníkov?  2017/06/06 Nové pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ   2017/05/27 Ako správne zaregistrovať prevádzkareň  2017/05/11 Nové upomínacie konanie má byť rýchlejšie ako platobný rozkaz  2017/04/28 Jednotný register všetkých bankových účtov v Českej republike  2017/04/26 Skončí ministerstvo spravodlivosti SR s bielymi koňmi ?   2017/04/18 Nepriznali Vám poistné plnenie? Máte problém s nebankovkou?      2017/03/24 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ)  2017/03/20 Základné informácie o akciách  2017/03/20 Cezhraničné podnikanie  2017/03/17 Apostila – kedy je potrebná a ako ju vyžiadať   2017/03/14 Ochranné známky   2017/03/13 Ako postupovať, keď finančné inštitúcie porušujú Vaše práva?  2017/03/03 Zmena obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným   2017/03/01 Koľko s.r.o. môže vlastniť jedna osoba - komparácia podľa českého a slovenského práva  2017/02/25 Zmena sídla spoločnosti  2017/02/23 Nová povinná evidencia v Českej republike    2017/02/22 Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti  2017/02/20 Osobný bankrot môže pomôcť   2017/02/18 Organizačná zložka spoločnosti  2017/02/10 Riešenie pre internetové firmy (internet-based companies)  2017/02/09 Družstvo ako alternatíva k obchodným spoločnostiam   2017/01/05 Akú formu podnikania si zvoliť ?  2016/12/22 Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti 
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
UK Mirror Site EU Mirror Site
Vysvetlivky:  Článok pochádza od cudzieho autora, naša spoločnosť k uvedenému článku nevlastní žiadne autorské práva. Informácie o autorovi sú dostupné na konci článku.   Služby uvedené v článku neposkytuje naša spoločnosť - môže sa jednať o reklamný alebo PR článok iného subjektu. 
Loading
PODNIKANIE OBCHODNÉ PRÁVO OCHRANNÉ ZNÁMKY OSTATNÉ BANKOVNÍCTVO A FINANCIE OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VYHĽADÁVANIE V ČLÁNKOCH
Zadajte hľadaný text :
DANE A ÚČTOVNÍCTVO Zoznam článkov podľa dátumu zverejnenia